Maatschap

Ambulante-Begeleiding-Verstandelijke-Beperking-Marieva-Zorg
Verstandelijke-Beperking-Ambulante-Begeleiding-Marieva-Zorg

Maatschap

Marieva Zorg is sinds augustus 2019 onderdeel van de maatschap Zorg van Zeeuwse kwaliteit (ZvZK)

Missie:
De cliënt staat voorop. Wij staan náást de cliënt en zijn er om te helpen en ondersteunen op momenten dat het minder gaat. Wanneer het goed gaat, durven wij ook weer los te laten. Dit ten alle tijden in overleg met de cliënt en de mensen om hem of haar heen, andere betrokkenen en gemeenten.

Door de kleinschaligheid van deze organisatie zijn de lijnen kort en kan er snel overleg plaatsvinden; zowel binnen de maatschap, maar ook in het werkveld, met de cliënten en het netwerk.

De maatschap haalt kracht uit samenwerking en het delen van expertise, advisering en ondersteuning. Ook zet de maatschap in op in-company opleidingen en het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem, dat past bij de zorgvragen van vandaag, maar dat ook gericht is op de toekomst. Onze sleutelwoorden: ontwikkeling en duurzaamheid.

Visie:
Het leveren van professionele en kwalitatieve zorg; vanuit het hart met oog en aandacht voor de cliënt in alle fasen van zijn of haar leven.

Kwaliteit:
Marieva Zorg werkt en voldoet aan de kwaliteits normering als zorgaanbieder. Wij hebben in oktober 2020 de HKZ Zorg en Welzijn certificering behaald.

Klachten procedure:
Ondanks alle aandacht en zorg voor de cliënt en voor de kwaliteit van het werk kan er iets mis gaan. We vinden het heel belangrijk dat we het van jou horen. Daarom is er een klachtenregeling. Bespreek je klacht met Marieva Zorg, zodat we in overleg daar waar nodig de zorg kunnen verbeteren. Neem in dit geval contact op met Marieva Zorg.

De maatschap is voor klachten aangesloten bij Zorgbelang Brabant | Zeeland. De maatschap is onderdeel van ZiLT, het samenwerkingsverband in Zeeland voor laagdrempelige kwalitatieve hulpverlening.